• Aftrap bijeenkomst 2019

  Aftrap

  We gaan er met elkaar een mooi seizoen van maken! Dat gevoel hield ik over
  toen ik afgelopen donderdagavond rond kwart over 10 op de fiets stapte om
  naar huis te gaan.


  Ik was bij de Aftrapbijeenkomst voor de jeugdleiders en jeugdtrainers geweest. De aftrapbijeenkomst
  wordt jaarlijks aan het begin van een nieuw seizoen georganiseerd en is bedoeld om de jeugdleiders
  en jeugdtrainers te informeren over het laatste nieuws vanuit de club en om afspraken te maken om
  de zaken binnen de jeugdafdeling zo goed mogelijk te laten verlopen. De aftrapbijeenkomst werd
  georganiseerd vanuit de Jeugdcommissie en de Technische Commissie.


  In de kantine zat een grote en enthousiaste groep van uitsluitend mannen. Veel bekende gezichten
  maar ook veel nieuwe namen. In totaal telt de jeugdafdeling dit seizoen 43 jeugdleiders en trainers,
  16 daarvan zijn nieuw. De meesten daarvan waren aanwezig. Ook de aanvoerder van ons eerste
  elftal, Laurens Vernooij, was van de partij. Ook al heb ik het hem niet gevraagd ik denk dat Laurens
  met zijn aanwezigheid wilde onderstrepen dat we als jeugd en senioren één club zijn en dat we niet
  zonder elkaar kunnen.


  De hoeveelheid informatie die het technisch hart ons die avond voorschotelde was niet mis.
  Menigeen zou op mijn leeftijd gezegd hebben: ik was ’s avonds bekaf en heb ’s nachts nog heel wat
  nagetrapt. Een paar bijdragen licht ik eruit.


  In de eerste plaats de presentatie van de Vertrouwenscontactpersonen, Daniëlle Vogelpoel en
  Leonard Faber. Zij hielden ons voor dat je bij HDS in een veilige omgeving kunt voetballen en dat er
  binnen onze club geen plaats is voor grensoverschrijdend gedrag. Mocht dat toch voorkomen en dat
  kan bij HDS net zo goed als bij andere verenigingen, dan moet er in elk geval gelegenheid zijn om dat
  aan de orde te kunnen stellen. Dat kan in alle vertrouwelijkheid bij de vertrouwenscontactpersonen.
  Hoe je ze kunt bereiken en wat ze voor je kunnen doen, staat in hun nieuwe folder. Deze folder zal
  zoveel mogelijk binnen de teams verspreid worden en kan altijd bij de leiders worden opgevraagd.
  Ook op de website van HDS staat informatie over de vertrouwenscontactpersonen.


  Zeker ook belangrijk voor de club zijn de nieuwe voornemens en plannen van de Sponsorcommissie.
  In de vorige Bergbabbel hebben de mensen van de commissie daar al het een en ander over
  geschreven. Het wordt volgens Gerard van de Weert de komende weken spannend als de vraag
  beantwoord gaat worden of er een nieuwe kledingsponsor voor de hele jeugd komt zodat alle teams
  er netjes en in dezelfde tenues bijlopen.


  De Grote clubactie die op 14 september van start gaat, wordt dit seizoen voor het eerst vanuit de
  sponsorcommissie door Reinier Lammerts gecoördineerd. Mochten er nog mensen zijn die het leuk
  vinden om de sponsorcommissie een handje te helpen, je bent van harte welkom, opgeven kost
  niets!


  Zonder scheidsrechter, geen wedstrijd! Een waarheid als een koe. Helaas is ook bij HDS het
  scheidsrechtersbestand groot veld aan de smalle kant. Elk weekend is het een stevige puzzel om voor
  elke wedstrijd op het grote veld een leidsman of leidsvrouw te vinden. Dus herhaal ik bij deze de
  oproep van onze nieuwe scheidsrechterscoördinator Kees Traas om als je belangstelling hebt of als je
  mensen in je omgeving kent die een wedstrijd voor de jeugd willen fluiten dat kenbaar te maken.
  Ook de activiteitencommissie kwam aan bod want HDS is meer dan alleen voetbal.

  De activiteitencommissie organiseert tal van leuke activiteiten voor de jeugd. Drie jonge enthousiaste
  mensen Romy Matthijs, Pascal van Spanje en Tom van de Berg maken momenteel deel uit van de
  commissie. Zij hebben de plannen voor dit seizoen alweer klaarliggen. Om alles zo goed mogelijk te

  kunnen organiseren en uit te voeren hebben zij dringend versterking nodig. Jong of oud, ouder of
  speler, man of vrouw, parttimer of fulltimer het maakt niet uit, laat het weten als je mee wilt doen.
  Uiteraard was er ook tijd ingeruimd voor onze voorzitter, Marco Matthijs. In zijn diensttijd als
  barmedewerker van de avond vertelde hij dat het bestuur heeft besloten om over te gaan op
  permanente camerabewaking rond het gebouw en dat het rookbeleid van de zaterdag wordt
  uitgebreid naar alle doordeweekse dagen.


  Laurens Vernooij had vanuit de zondagselectie tenslotte nog een spontaan en zeer authentiek
  aanbod voor ons in petto. Hij onderstreepte het belang van een goede doorstroming van de jeugd
  naar de senioren en vertelde dat hij het mooi vindt dat er veel jeugd op zondag naar de wedstrijden
  van het eerste komt kijken. Als een soort van tegenprestatie bood hij aan dat jeugdtrainers in het
  nieuwe seizoen een beroep kunnen doen op de assistentie en inzet van selectiespelers. Dat aanbod
  was niet tegen dovemansoren want het werd met luid applaus ontvangen. Gerard die er die avond
  niet bij kon zijn, vertelde me de volgende dag dat als “die jongens” zoiets aanbieden, je ervan op aan
  kunt dat ze het ook zullen nakomen.


  Uiteraard was er ook een inbreng vanuit de Technische Commissie zelf. De voorzitter van die avond,
  Michel Lankhaar, ging onder andere in op het beleid en de afspraken ten aanzien van het wisselen en
  lenen van spelers, het zorgvuldig omgaan met het materiaal, vlaggen bij wedstrijden en hoe te
  handelen bij calamiteiten. Vermeldenswaard was ook de mededeling over de aanstelling van Gerard
  als assistent-trainer bij de mini’s nu Maurice Biesterveld de taak van Gerard als trainer heeft
  overgenomen.


  Tenslotte vroeg Michel nog de nadrukkelijke aandacht voor 2 belangrijke zaken. De eerste was de
  invoering van de nieuwe functie van veldcoördinator. Met ingang van dit seizoen zullen mensen van
  HDS tijdens de half veld wedstrijden toezicht houden op een ordelijk verloop van de wedstrijden en
  daarbij speciaal aandacht schenken aan de begeleiding en coaching van onze jeugdscheidsrechters.
  Inmiddels hebben zich 5 vrijwilligers beschikbaar gesteld. Een uitbreiding met nog eens vijf
  vrijwilligers is zeer welkom zodat je op zaterdagmorgen 2 keer per seizoen ongeveer 1 ½ uur aan de
  beurt bent. Een tweede mededeling betrof de aanstelling van de nieuwe vrijwilligerscoördinator
  Aranea Boomsma. Zodra er meer bekendheid is over de taken en de werkwijze van Aranea zal er aan
  deze functie meer bekendheid worden gegeven.
  Bij de rondvraag was er ruimte voor een leider/coach die een heel praktisch en urgent probleem aan
  de orde stelde. Hij vertelde dat hij de volgende dag de eerste wedstrijd met zijn team moest
  voetballen en niet wist of daar alles voor geregeld was. Ik weet niet wat hij die avond als antwoord
  heeft gekregen maar Gerard verzekerde mij de volgende morgen dat hij daar vanzelfsprekend voor
  had gezorgd.


  Aan het einde van de avond wist ik één ding zeker. Deze leiders en trainers zullen er alles aan doen
  om er een mooi seizoen van te maken. Veel succes!

  - Klaas van Eldik