• 28 november Algemene Ledenvergadering

  Agenda algemene Ledenvergadering vv HDS 28 november bekend. Lees verder.

   

   

  Algemene Ledenvergadering vv HDS

  Woensdag 28 november, aanvang 20.00 uur

   

  AGENDA;

  • Opening
  • Vaststellen agenda
  • Notulen vergadering 29 november 2017
  • Jaarverslag Bestuur & Commissies
  • Financieel verslag seizoen 2017/2018
   • Cijfers
   • Verslag kascontrolecommissie
  • Begroting 2018/2019
  • Rondvraag
  • Sluiting

   

  Stukken voor deze vergadering kunnen per mail worden opgevraagd via secretariaat@vvhds.nl