•  

   

   

   

  Beste spelers, ouders van spelende leden, vrijwilligers en andere betrokkenen,

  Naar aanleiding van onze noodkreet op 6 februari jongst leden hebben jullie via het ALV verslag
  kunnen lezen dat het bestuur vanaf het volgend seizoen volledig is bezet, Diana Harinck wordt de
  nieuwe penningmeester en Monique Slot neemt de secretaristaken van Dennis Prij over.

  Verheugd zijn wij ook dat we vanaf heden een nieuwe coördinator voor de sponsorcommissie
  hebben gevonden, Tonny Westbroek.
  Tonny is bereikbaar via het emailadres sponsorcommissie@vvhds.nl of 06 25 00 01 95.
  Voor alle zaken voorwat betreft sponsoring, in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld bordsponsor,
  trainingspakken of andere uiting voor teams, kunnen jullie via hem regelen.
  Wij hebben veel vertrouwen in Tonny dat hij de sponsorcommissie weer “nieuw” leven in kan
  blazen.

  Natuurlijk zoeken wij nog vrijwilligers, zie onze vacatures op de site.

  Namens het bestuur van HDS
  Voorzitter Marco Matthijs