• Contributie

  De contributie per categorie ziet er voor het seizoen als volgt uit.

  Per categorie

  LeeftijdPer jaar
  Mini’s (JO7 en jonger) € 50,-
  Pupillen (JO8 – JO13) € 120,-
  Junioren (JO14 – JO19) € 145,-
  Senioren (JO20 en ouder) € 200,-
  Studenten op vertoon van studentenpas (Senioren) € 175,-
  Senioren 35+ competitie € 60,-
  Ondersteunend/Donateur € 60,-
  Niet spelende leden (senioren) € 60,-

   

  Overige

  OmschrijvingPrijs
  Inschrijfgeld € 0,00

   

  Betalingscondities

  De contributie is uiterlijk verschuldigd binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij te late betaling vindt overdracht aan de externe debiteurenbewaking plaats. Het bureau benadert de leden telefonisch met verzoek om betaling na het verstrijken van de betalingstermijn, deze is 4 weken. Na de volgende twee weken volgt een tweede rappel onder oplegging van een boete van € 15,00 op basis van het Huishoudelijk Reglement. Indien dan nog niet betaald wordt, wordt de vordering ter incasso gegeven en wordt het lid geschorst tot contributie en kosten voldaan zijn.

  Betalingsregeling

  Verzoek om een betalingsregeling schriftelijk/per e-mail indienen bij de penningmeester vóór de vervaldatum. Indien het lid de gestelde termijnen overschrijdt, vervalt de regeling en dient de volledige contributie direct betaald te worden.