• Contributie

  Per categorie

  De contributie per categorie ziet er voor het seizoen als volgt uit:

  • Minipupillen: € 20,00 per seizoen (seizoen is van 1 juli tot 30 juni)
  • Pupillen tot 12 jaar: € 110,00 per seizoen
  • Junioren tot 18 jaar: € 135,00 per seizoen
  • Senioren 18 jaar e.o.: € 190,00 per seizoen
  • Ondersteunend lid: € 50,00
  • Inschrijfgeld: € 7,00 (zal op de 1ste contributienota in rekening worden gebracht)

  Korting

  • 1e t/m 3e gezinslid: 0%
  • 4e gezinslid: 50%
  • 5e gezinslid: gratis

  Betalingscondities

  De contributie is uiterlijk verschuldigd binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij te late betaling vindt overdracht aan de externe debiteurenbewaking plaats. Het bureau benadert de leden telefonisch met verzoek om betaling na het verstrijken van de betalingstermijn, deze is 4 weken. Na de volgende twee weken volgt een tweede rappel onder oplegging van een boete van € 15,00 op basis van het Huishoudelijk Reglement. Indien dan nog niet betaald wordt, wordt de vordering ter incasso gegeven en wordt het lid geschorst tot contributie en kosten voldaan zijn.

  Betalingsregeling

  Verzoek om een betalingsregeling schriftelijk/per e-mail indienen bij de penningmeester vóór de vervaldatum. Indien het lid de gestelde termijnen overschrijdt, vervalt de regeling en dient de volledige contributie direct betaald te worden.