• De Club

 • Wij hebben een lange historie, en we zijn trots op waar we nu staan. Tezamen met de vele vrijwilligers maken we iets moois van onze club, zodat jong en oud kunnen genieten van sporten in teamverband. Fair play, respect naar elkaar en zorgen voor een veilige omgeving waar iedereen kan voetballen.

  De taken en verantwoordelijkheden voor onze club hebben wij verdeeld over het bestuur en de diverse commissies. Neem eens een kijkje om te zien welke commissies we hebben. Zou je het leuk vinden om een bijdrage te leveren, kijk dan bij Vacatures of er momenteel iets open staat of geef het door aan onze secretaris. Mocht iemand namelijk niet meer in de gelegenheid zijn om te helpen, dan kunnen we je bellen of jij wellicht kan ondersteunen. Daar zouden we erg mee geholpen zijn.

 • Historie

  1917-1930: Aanloop naar HDS

  In de eerste decennia van de 20e eeuw groeide er geleidelijk aan een nieuw elan in de Nederlandse samenleving. Dat was ook in Leersum het geval, hetgeen zich onder meer uitte in het ontstaan van verschillende verenigingen in die jaren. Daartoe behoorden ook twee initiatieven tot oprichting van een voetbalvereniging en los daarvan eveneens twee initiatieven tot oprichting van een korfbalvereniging. Deze initiatieven kunnen worden aangemerkt als een aanloop naar het ontstaan van HDS.

  1930-1940: Van Korfbalvereniging naar Sportvereniging

  Uit de fusie van de korfbalverenigingen TOG in Leersum en AKC in Amerongen ontstond in 1930 de korfbalvereniging Hoger Door Samenwerking, afgekort tot HDS. De korfbalvereniging breidde zich vervolgens uit met een gymnastiekafdeling, een voetbalafdeling, een toneelafdeling en een muziekgroep, genaamd de 'HDS Melodianten'. Zowel het korfbaltwaalftal alsook het voetbalelftal werden in de jaren dertig in hun afdelingen kampioen en deden de belangstelling voor de vereniging in het dorp sterk groeien. Tezamen met de gymnastiek en de toneelafdeling ontwikkelde HDS zich aldus in die jaren tot een omvangrijke sportvereniging, die naast de sportbeoefening in Leersum ook een belangrijke sociale functie vervulde. De Oorlogs- en bezettingsjaren 1940-1945 maakten een einde aan deze bloeiperiode.

  1945-1984: Van Sportvereniging naar Voetbalvereniging

  Na de bevrijding 'herrijst' ook HDS, zij het niet volledig. Voetbal, gymnastiek en toneel komen terug, maar niet korfbal en de Melodianten. Na verloop van enkele jaren wordt het eerste voetbalelftal weer een aantal malen kampioen en promoveert tot drie maal toe. Het ledental groeit sterk en er komt een nieuwe afdeling volleybal. Er breekt een nieuwe bloeiperiode aan. De vereniging wordt omgedoopt tot omni-sportvereniging HDS. De successen leiden echter tot grote financiële moeilijkheden en een gespannen verhouding met het gemeentebestuur, hetgeen na enkele jaren tot gevolg heeft dat de omni-vereniging wordt leeg gemaakt en de drie afdelingen afzonderlijk verder gaan. Onder de naam HDS blijft alleen de voetbalafdeling bestaan, zij het in een nieuw opgerichte vereniging, genaamd HDS '84.

  1984-heden: Voetbalvereniging HDS

  De voetbalvereniging HDS '84 had bij de scheiding alle schulden en verplichtingen van de omni-vereniging overgenomen. De hoogste prioriteit in de nieuwe situatie kreeg derhalve de schuldsanering. De evenementencommissie nam verschillende initiatieven, die extra inkomsten voor de vereniging opleverden met het resultaat, dat de belastingschuld in 1989 geheel was afgelost en die aan de gemeente in 1994. De beoefening van de voetbalsport ging ondertussen gewoon door. Het ledental groeide weer sterk. Vooral de jeugdafdeling vertoonde een forse groei. Er kwam een afzonderlijk jeugdbestuur. In de tweede helft van de jaren negentig werd via het proces van privatisering en budgetsubsidiëring door de gemeente de vereniging ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de sportvelden.