•  

   

   

   

   

   

  Vrijdag 26 april 2024 waren voor het eerst de Koningsspelen op de velden van HDS.

  Rond de 213 kinderen uit de groepen 5 t/m 8 van de drie basisscholen uit Leersum waren op dit evenement afgekomen. Het weer was geweldig en de zon scheen uitbundig!

  Rond 08.30 uur verzamelden de kinderen zich op het wedstrijdgrasveld en na indeling in groepen en met toewijzing van een begeleider konden ze om 09.00 uur beginnen met de diverse onderdelen die inmiddels waren klaargezet door de verschillende verenigingen.

  Zo was er onder andere een clinic rugby, een volleybaltoernooi en HDS had twee veldjes uitgezet op het kunstgras waarop telkens twee wedstrijden van 12 minuten werden gehouden waarop de partijvorm 6 tegen 6 ( of minder ) werd gespeeld. Ook konden de kinderen na afloop van de partijvorm op een doeltje schieten met een doek vol gaten er in, met de bedoeling om door de gaten heen te schieten en zoveel mogelijk punten te behalen, dat viel echter voor veel kinderen nog niet mee. Maar elk kind kreeg na het schieten een leuke attentie in de vorm van oranje keepershandschoenen met een klapper er op.

  De samenwerking tussen de drie basisscholen uit Leersum en HDS als sportaanbieder met als doel het gezamenlijk organiseren van het sportieve gedeelte van de Koningsspelen, verliep vlekkeloos.

  De drie basisscholen organiseerden de aanwezigheid van verschillende sportactiviteiten voor de kinderen, waaronder clinics en leverden de vrijwilligers om de activiteiten in goede banen te leiden, voor het verzorgen van de koffie voor de spelbegeleiders en voor drinken en een gezonde hap voor de kinderen.

  HDS stelde de accommodatie beschikbaar, waaronder het gebruik van de kleedkamers / wc’s, bemanning van de bar en het geven van een partijvorm en op doel schieten .

  Wat zijn de voordelen van deze samenwerking op zo’n dag?

  · Er is gelegenheid om kinderen in beweging te brengen en/of leden te werven;

  · Er is de mogelijkheid om een structurele relatie op te bouwen met scholen;

  · Maatschappelijke betrokkenheid creëren.

  · Er is gelegenheid om kinderen kennis te laten maken met de sportaanbieders in de buurt;

  · Het is een eenvoudige manier om een duurzame relatie op te bouwen met sportaanbieders in de omgeving.

   

  Kortom, Niet alleen de kinderen hebben een leuke ochtend gehad, ook de sportaanbieders en de scholen hebben hun contacten kunnen uitbreiden en zich van hun beste kant kunnen laten zien!

   

  De geluiden zijn zo positief dat er een kans bestaat dat volgend jaar wederom de Koningsspelen op de velden van HDS zullen gaan plaats vinden.

   

  We wachten het af!

   

  De TC jeugd HDS