• Fairplay zone
 • FAIR PLAY

  Voetbal om van te houden, waarbij plezier, sportiviteit en respect voorop staan. Dat is waar Fair Play voor staat en dat is ook waar HDS voor wil staan.

  De Jeugdcommissie heeft in 2016 de spelregels voor Fair Play bij HDS op papier gezet. Ze staan in het document Waarden en normen. Dit document kun je vinden op de website van HDS onder het kopje Documenten. De spelregels hebben betrekking op de training, de wedstrijden, presteren met plezier en respect en de bijdrage van ouders aan een optimaal sportklimaat.

  De Jeugdcommissie constateert met voldoening dat we het bij HDS niet bij mooie woorden over normen en waarden laten. Onze jeugdspelers doen er samen met hun leiders en trainers alles aan om de spelregels voor Fair Play in praktijk te brengen. Dat kan ook gezegd worden over de bijdrage van de meeste ouders. Tenslotte maar zeker niet in de laatste plaats is er een speciale rol weggelegd voor onze jeugdscheidsrechters bij het naleven van de spelregels voor Fair Play. Ook zij zetten zich daarvoor ruimhartig in.

  Natuurlijk zullen we bij HDS blijven werken aan optimaal sportklimaat want het kan altijd beter. Daarom heeft de Jeugdcommissie besloten om bij wijze van experiment dit seizoen extra aandacht te besteden aan de wedstrijden die op half veld gespeeld worden. Deze wedstrijden worden geleid door onze jonge jeugdscheidsrechters. De Jeugdcommissie heeft in het afgelopen seizoen helaas moeten constateren dat de scheidsrechters het bij het fluiten van de wedstrijden niet altijd even makkelijk hebben. Voor een belangrijk deel komt dat omdat de spelregels voor Fair Play door leiders en publiek langs de lijn niet altijd even consequent nageleefd worden. Om hier verbetering in aan te brengen zijn er in de komende maanden voorafgaande aan en tijdens de wedstrijden langs de lijn een aantal ervaren vrijwilligers actief. Zij zien erop toe dat de spelregels voor Fair Play op de juiste manier in praktijk worden gebracht en doen daarbij een beroep op spelers, begeleiders/coaches en toeschouwers. Speciale aandacht zal er zijn voor de begeleiding en coaching van onze jeugdscheidsrechters.

  Het is de bedoeling dat we deze aanpak ook in de tweede helft van het seizoen voortzetten. Op basis van de ervaringen zal de Jeugdcommissie na afloop van het seizoen besluiten over verdere continuering.

 • Zonder tespect geen voetbal