• De gebruiksregels kunstgrasvelden zijn hier te vinden.