•  

   

   

   

  Vrijdag 19 januari 2024 was het zover, toen werd bij HDS de eerste cursusavond gegeven voor alle jeugdtrainers en jeugdleiders van HDS.

  De avond werd georganiseerd door Mark de Horn van www.jeugdvoetbalopleiding.nl.

  Met 11 trainers / leiders die aanwezig waren, hebben we na de kennismakingsronde, een brainstormsessie gehouden waarin een viertal items ( leeftijdskenmerken, trainingsaccenten, coachdoelen en tips en trucs ) uitgewerkt werden per leeftijdscategorie waarbij een aantal raakvlakken naar voren kwamen.

  De trainers / leiders kunnen hieruit leren hoe ze met een leeftijdscategorie om moeten gaan en hoe zij hun training / wedstrijdbeleving daarop aan kunnen passen.

  Vrijdag 2 februari 2024 aanvang 19.00 uur is de tweede cursusavond waarbij de deelnemers het veld op gaan voor een demo met een spelersgroep ( JO13-2 ) en na deze demo volgt een training voor de deelnemers zelf op het veld in trainingskleding.

  Wij als TC hopen natuurlijk dat er ( nog ) meer deelnemers aanwezig zijn dan op de eerste cursusavond.

  HDS hecht veel waarde aan haar jeugdopleiding. Deze cursus is gericht op de individuele ontwikkeling van jeugdspelers, met name de technische vaardigheid staat centraal. De organisatie is in handen van www.jeugdvoetbalopleiding.nl. Het gaat om collectieve scholing van alle jeugdtrainers en leiders waardoor de onderlinge samenhang en uitwisseling van kennis als een eenduidige werkwijze voor de totale opleiding van onze jeugdspelers kan zorgdragen.

   

  CURSUSDATA EN TIJDEN:

   

  Vrijdag 19-1-2024 19.00 -22.00 uur Interne jeugdtrainerscursus HDS (1)

  Vrijdag 2-2-2204 19.00 -22.00 uur Interne jeugdtrainerscursus HDS (2)

  Vrijdag 8-3-2024 19.00 -22.00 uur Interne jeugdtrainerscursus HDS (3)

   

  GROTE VOORDELEN:

   

  - Dankzij de clubspecifieke benadering is er sprake van maatwerk.

  - De scholing is op de eigen locatie.

  - Gekozen wordt voor een interactieve werkwijze.

  - Praktijkgericht.

  - Laagdrempelig: iedere trainer kan hier mee aan de slag.

  - De saamhorigheid en de eenduidigheid vergroot enorm.

  - Motivatie en betrokkenheid jeugdtrainers en leiders neemt toe.

  - Nieuwe inspiratie voor iedere jeugdtrainer en leider.

  ZIE FILMBEELDEN https://youtu.be/oTEz1FJ9O5w

   

  Dankzij de pragmatische en interactieve benadering zullen alle

  deelnemers de scholing als plezierig en zinvol ervaren.

  Via een dynamische opzet kunnen zowel de onervaren trainers

  zich ontwikkelen, maar ook gekwalificeerde oefenmeesters zullen via de

  moderne visie van de docenten nieuwe inzichten opdoen.

  Groot voordeel om alle jeugdtrainers gezamenlijk te scholen is dat de

  totale jeugdopleiding van de vereniging hierdoor eenduidiger

  kan groeien naar het gewenste niveau dat nodig is om alle jeugdspelers

  optimaal op te leiden.

   

  Alle cursisten ontvangen een certificaat en heel veel oefenstof om

  structureel op een succesvolle wijze de training van

  de jeugd te kunnen verzorgen.

  Er zijn voor de cursisten geen kosten aan verbonden.

  Alle cursisten worden op 2 februari 2024 in trainingskleding verwacht.

   

  Wij hopen als TC jeugd dat alle jeugdtrainers en leiders van HDS zich vrijmaken en aanwezig zijn op deze tweede cursusavond. Als je niet alle drie de cursusavonden aanwezig kan zijn, dat geeft niet, je mag ook één of twee avonden komen en misschien kan de andere trainer / leider van je team op de andere cursusavond(en) aanwezig zijn, dan kan de kennis overgedragen worden.

   

  Tot vrijdag 2 februari 2024.

   

  De TC jeugd HDS