•  

   

   

   

   

   

  Op maandag 12 februari 2024 is de jaarlijks Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden.

   

   

  Hierbij de belangrijkste zaken die we met jullie willen delen.

   

  - We willen het bestuur uitbreiden met twee algemene leden, de reden is dat we taken beter kunnen verdelen, ook beter toekomstgericht kunnen besturen.

  - Secretaris treed af per (einde) seizoen 2023-2024

  - Voorzitter treed af per (einde) seizoen 2024-2025 bij interesse, mail naar voorzitter@vvhds.nl

   

  Alle commissies hebben een korte toelichting gegeven over de stand van zaken per commissie.

  Ook zijn de vacatures besproken en de urgentie voor aantrekken van nieuwe vrijwilligers voor diverse functies.

   

  We sluiten boekjaar, seizoen 2022-2023, met een klein negatief resultaat af. Het bankslado/eigen vermogen is positief.

  De kascommissie heeft positief advies gegeven voor decharge, de aanwezigen hebben unaniem decharge verleend aan het bestuur voor het gevoerd financieel beleid

   

  De begroting voor seizoen 2023-2024 heeft een geprognotiseerd (klein) positief resultaat.

   

  Acties die we aankomend jaar gaan oppakken:

  - Werving nieuwe vrijwilligers voor o.a. bestuur, jeugdcommissie, activiteitencommisie, scheidsrechters groot veld.

  - Uitbreiden van verplicht vrijwilligerswerk met o.a. meer taken (naast de bar bijv. ook schoonmaak, assistentie bij activiteiten/evenementen, etc)

  - Uitbreiden scheidsrechterstaken voor half veld bij de jeugd (nieuwe trainingen aanbieden)

  - Overleg met de gemeente voor de realisatie van een ½ kunstgrasveld op het trainingsveld

  - Het realiseren van een defintieve overkapping, i.p.v. de tent

  - Onderzoek naar benodigde grootte ballenhok met verbeterde ventilatieVoetbalavond, 21 juni, EK wedstrijd Nederland – Frankrij