• Nieuw seizoen, nieuwe regels

  Beste leden, ouders/verzorgers, spelers en speelsters,

  Met ingang van het nieuwe seizoen 2018-2019 zijn er een aantal belangrijke zaken die we met jullie willen delen.

   

  Rookvrije vereniging;

  Als HDS willen wij onze jeugd een veilig en gezond sportklimaat bieden. Een onderdeel daarvan is de rookvrije vereniging. We hebben dan ook onlangs een enquête uitgezet om te inventariseren hoe onze leden over een rookvrije vereniging denken. Het merendeel van de reacties is voor een rookvrije vereniging.

  Vanaf 1 september richt HDS zich dan ook nog meer op gezondheid. We geven kinderen het goede voorbeeld als zij bij ons sporten. Dit betekent dat we, wanneer onze jeugd voetbalt op zaterdag, ons sportterrein rookvrij maken.

  Waarom op weg naar rookvrij?

  Zien roken, doet roken. Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken zoals andere sporters, trainers en ouders. Daarnaast is meeroken zowel binnen als buiten schadelijk, met name voor kinderen. Ook in de buitenlucht kunnen kinderen in aanraking komen met tabaksrook. Door een rookvrij sportterrein voorkomen we dit.

  Wat verandert er?

  Vanaf 1 september 2018 zijn wij op zaterdag tijdens de jeugdwedstrijden rookvrij. Iedereen is en blijft welkom op onze vereniging, ook rokers! We vragen rokers om buiten het zicht van kinderen en buiten het terrein te roken. De entree en plekken binnen ons sportterrein, zoals langs de lijn en het terras zijn rookvrij. Dit is even wennen. We hopen dan ook dat u, net als HDS, zich sterk maakt voor een gezonde omgeving voor onze jeugdspelers en jonge bezoekers. Help ons mee om mensen aan te spreken en herinner ze aan de nieuwe afspraken.

   

  Vrijwilligers beleid;

  Ook afgelopen seizoen was het weer lastig om met het huidige aantal vrijwilligers alle nodige werkzaamheden, waaronder de barbezetting, ingevuld te krijgen. HDS blijft groeien, echter het aantal vrijwilligers blijft achter! Op dit moment moet er door een te kleine groep vrijwilligers steeds meer gedaan worden, versterking is dan ook hard nodig! Het bestuur van HDS is er op dit moment nog geen voorstander van om een verplicht en dwingend vrijwilligersbeleid in te voeren. Wij zijn ervan overtuigd dat er binnen onze vereniging nog voldoende mensen zijn die een steentje kunnen bijdragen. Mocht dit seizoen echter blijken dat er onvoldoende nieuwe vrijwilligers zich aanmelden, dan zijn we helaas genoodzaakt om een verplicht en dwingend vrijwilligersbeleid in te gaan voeren.

   

  • Naast het vaste barpersoneel worden 1 of meerdere ouders ingezet om zodoende de vaste barmedewerkers te ontlasten.

  Hoe gaan we dit doen? Zodra het speelschema bekend is, gaan wij teams indelen die thuis spelen. Het is dan aan de ouders/verzorgers binnen dat team om met 2 personen de bardienst in te gaan vullen.

  De bardiensten zullen zijn van:

  09.00 ?? 12.00 uur

  12.00 ?? 15.00 uur

  15.00 ?? 18.00 uur (sluiting)

  Daarnaast zijn we nog op zoek naar vrijwilligers voor de volgende functies; 

  • Vrijwilligers voor de schoonmaakploeg, die eens in de 6 weken een grote schoonmaak houdt.
  • Gast vrouw/man voor de zaterdag of zondag
  • Scheidsrechters voor grootveld
  • Secretaresse dagelijks bestuur
  • Vrijwilligers voor de onderhoudsploeg.


  Wij doen dan ook tevens een beroep op de ouders die geen bardienst draaien, om zich op te geven voor een van de andere openstaande vrijwilligerstaken!

    

  Kantine;

  Zoals vele waarschijnlijk wel hebben gezien op social media, heeft onze kantine een flinke opknap beurt gehad. Zo is er door MK Project & Woningstoffering een prachtige nieuwe PVC vloer gelegd en is door een aantal vrijwilligers schoongemaakt en geschilderd. Mede door de sponsoring van de Bingo en Club van 100 hebben wij dit kunnen realiseren. Uiteraard zijn wij erg zuinig op de nieuwe vloer en opgeknapte kantine en vragen eenieder om hier netjes mee om te gaan door zich te houden aan de volgende afspraken;

  • GEEN voetbalschoenen in de kantine.
  • Niet onnodig schuiven met stoelen/barkrukken/tafels
  • Meubilair mag niet naar buiten
  • Afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
  • Voetbaltassen in het tassenrek buiten bij de hoofdingang

    

  Nieuw kunstgrasveld;

  Na 14 jaar trouwe dienst heeft het oude kunstgras plaats moeten maken voor een prachtige nieuwe mat! Voor het gebruik van het nieuwe veld zijn een aantal spelregels;

  • Doelen niet over het veld schuiven maar optillen of rijden en opbergen in het nieuwe betegelde vak rechtsachter in de hoek van het kunstgrasveld
  • Voeten vegen.
  • Geen vuil, glaswerk en kauwgom op het veld
  • Veld niet betreden met gladde zolen en bij voorkeur ook niet met stalen noppen.
  • Roken verboden.
  • Geen consumpties op het veld.
  • Bij sneeuw en ijs het veld niet betreden.

   

  Wij gaan er vanuit dat we met de inzet van een ieder weer een mooi voetbalseizoen tegemoet gaan en rekenen dan ook op jullie hulp! Heb je vragen of wil je je opgeven voor een van de openstaande vrijwilligerstaken? Neem dan contact op met Jeroen Donath of Marco Matthijs.

   

  Namens het bestuur en jeugdcommissie,

   

  cid:image002.jpg@01D34034.AA7FB6D0

  Jeroen Donath                                                                                Marco Matthijs

  Voorzitter vv HDS                                                                           Jeugd coördinator vv HDS

  0651918697                                                                                       06-55193650

  voorzitter@vvhds.nl                                                                     jeugdcoordinator@vvhds.nl