• Beste leden, ouders en verzorgers,

  Op 6 mei hebben jullie een laatste update van ons ontvangen over het vrijwilligersbeleid. Een speciaal daarvoor ingestelde commissie bereidt de invoering van het vrijwilligersbeleid voor het nieuwe seizoen voor. Maar er gebeurt nog veel meer bij HDS.
  Sinds een week of 3 traint de jongste jeugd weer op ons park. Na het maken van het protocol en nadat iedereen daarover was ingelicht, konden we weer met veel enthousiasme met de trainingen beginnen. Iedereen happy, de kinderen voorop!

  Een week later begon de oudere jeugd en twee weken later de senioren. Ook voor hen gold hetzelfde protocol met daarbij ook nog eens de 1,5 meter maatregel. Ook al was het lastig om daar in de praktijk een goede invulling aan te geven, het is uiteindelijk toch gelukt. Zeker niet in de laatste plaats dankzij de inzet en creativiteit van iedereen. Een groot compliment verdienen de trainers die zich goed aan de regels houden.Ook Michel Lankhaar willen wij bedanken voor zijn hulp hierbij.
  Volgens het protocol worden elke dag trouw de hesjes gewassen en de pionnen gedesinfecteerd.
  Naast de trainingen voor onze eigen leden biedt HDS op het sportpark ook plek aan andere sportaanbieders, zoals Volleer en Vita Sana bootcamp.
  Het is belangrijk om goed in de gaten te houden dat het sportpark alleen toegankelijk is voor trainers en spelers, ouders moeten buiten het park wachten! Ook mag er helaas niet individueel worden getraind.

  Achter de schermen wordt volop gewerkt aan de indelingen voor het nieuwe seizoen. Dit is een allesbehalve gemakkelijke klus omdat we de spelers niet meer in actie kunnen zien en daardoor ook niet goed kunnen vaststellen hoe zij zich doorontwikkeld hebben. We streven ernaar om de indelingen half juni te publiceren zodat iedereen kan uitkijken naar een nieuw en mooi voetbalseizoen.
  Nu er niets meer in het clubhuis gebeurt worden dekleedkamers en andere ruimtes goed schoongemaakt. Daarnaast worden de kamer van het wedstrijdsecretariaat en bestuurskamer grondig opgeknapt en vernieuwd. Ook de velden zijn weer toe aan groot onderhoud. Op het grasveld is de gemeente daar nu mee bezig, het trainingsveld volgt na 8 juni.

  De sponsorcommissie is druk bezig met de nieuwe kleding, shirts en broekjes. Zoals bekend komt de naam van onze hoofdsponsor Albert Heijn op de shirts te staan. Ook wordt een kledingcontract voor de spelers voorbereid. Hierover later meer.

  Onze penningmeester is wekelijks bezig om te kijken of onze uitgaven nog binnen onze financiële mogelijkheden liggen; mede dankzij diverse tegemoetkomingen betreffende onze vaste uitgaven is onze financiële positie vooralsnog in orde. Denk daarbij aan het vrijwillig stopzetten van de diverse vrijwilligersvergoedingen, de huur die voor maand april op € 0,- is gezet, KNVB die maandincasso heeft gestopt, lagere energiekosten (zowel lagere energiebelasting als lager verbruik met zelfs teruggaaf i.v.m. laag verbruik gas). Uiteraard is ook gekeken naar de financiële hulpmiddelen vanuit de overheid. Natuurlijk is het zo dat we als vereniging moeten interen op onze reserves. Dit komt vooral door het wegvallen van de kantine-inkomsten. En helaas hebben ook een aantal leden hun contributie over afgelopen jaar nog niet (volledig) voldaan, ondanks diverse herinneringen. Graag voor deze leden aandacht dat wij als vereniging alle contributiegelden nodig hebben om als vereniging ook gezond te blijven en aan onze verplichtingen te kunnen blijven voldoen.

  Inmiddels hebben enkele vrijwilligers aangegeven dat zij na dit seizoen stoppen met hun vrijwilligerswerk. Ook vanaf deze plaats willen wij hen hartelijk bedanken voor hun inzet voor de club. Natuurlijk zien wij hen graag terug langs de lijn of in de kantine bij HDS zodra dit weer mogelijk is.
  Door het vertrek van vrijwilligers zijn wij op zoek naar kandidaten voor de volgende functies:
  • Secretaresse voor het bestuur
  • Technische coördinator voor de jeugd onderbouw
  • Coördinator JO8-JO9
  • Enkele trainers
  • Verzorger voor het 1e elftal.
  Weet je iemand voor één van deze functies, of heb je zelf interesse, stuur dan een mail naar vrijwilligerscoordinator@vvhds.nl
  Blijf gezond allemaal en hopelijk tot snel.

  Namens het bestuur
  Marco Matthijs