• Toernooien jeugd


    Alle jeugdtoernooien bij HDS worden gecoördineerd door onze toernooicommissie. Aan het begin van het seizoen inventariseert de commissie de behoefte aan toernooien en probeert hier via email of door spontane aanvragen zo goed mogelijk invulling aan te geven. Om die reden is het ook van het grootste belang dat wanneer teams zelf de deelname aan een toernooi regelen vooraf altijd contact wordt opgenomen met de commissie. Ook wanneer een team door overmacht niet aan een gepland toernooi kan deelnemen, dient dit zo snel mogelijk aan de toernooicommissie en de betreffende vereniging te worden gemeld.


    De toernooicommissie is per email te bereiken. Het emailadres is toernooien@vvhds.nl


    Bij nood kan je altijd contact opnemen met het wedstrijdsecretariaat (06 - 22 49 07 05)    Toernooien 2016 - 2017