• Aan de ouders van jeugdleden, leden van HDS en aan de vrijwilligers bij HDS
  Onderwerp: Vertrouwenscontactpersoon HDS


  Bij HDS kun je op een plezierige en veilige manier sporten en met elkaar omgaan. Het is belangrijk dat we dat
  op een respectvolle manier doen. Gelukkig is dat ook de meest voorkomende manier binnen onze club. Toch
  kan zich ook bij HDS ongewenst gedrag voordoen, gedrag dat plezier in het voetballen in de weg staat en
  waaronder jij of iemand anders in je omgeving te lijden heeft. Dat gedrag gaat over een grens en is ongewenst
  gedrag. Ongewenst gedrag kan zijn: pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en vechten, schoppen, slaan
  enz. Voor dit soort gedrag waar jij of een ander onder lijdt, is geen plaats binnen onze club.
  Het bestuur van HDS vindt het belangrijk dat er binnen de club mensen zijn bij wie (ouders van) de leden en
  vrijwilligers in alle vertrouwelijkheid terecht kunnen als zij met ongewenst gedrag te maken krijgen. Daarom
  heeft het bestuur twee vertrouwenscontactpersonen aan te stellen. Wij hebben Daniƫlle Vogelpoel en LeonardFaber bereid gevonden om deze functie op zich te nemen.

  Wanneer neem je contact op?
  Als je bij HDS met ongewenst gedrag te maken krijgt en je niet weet hoe je dat moet oplossen dan geldt als
  regel dat je daarover gaat praten met je ouders, leider of trainer. Maar het kan zijn dat je dat te moeilijk of te
  lastig vindt bijvoorbeeld omdat je denkt dat je zeurt of overdrijft of omdat je jezelf een verklikker voelt. In dat
  geval kun je altijd terecht bij de vertrouwenscontactpersoon. Je kunt er zeker van zijn dat alles wat je bespreekt
  met de vertrouwenscontactpersoon tussen jullie blijft.
  Hoe neem je contact op?
  Daniƫlle is te bereiken onder nr. 06 -25028470 of via daniellevogelpoel@gmail.com,
  Leonard onder 06-20482432 en via lqfaber@gmail.com.
  Als jij ze belt of mailt, nemen zij zo spoedig mogelijk contact met je op om een afspraak te maken.


  Wat doet de vertrouwenscontactpersoon?
  Om te beginnen luistert de vertrouwenscontactpersoon goed naar jouw verhaal.
  Als er vragen zijn, bespreekt de vertrouwenscontactpersoon die met jou.
  De vertrouwenscontactpersoon gaat samen met jou na op welke manier het probleem het beste
  aangepakt kan worden en geeft jou adviezen over welke vervolgstappen gezet kunnen worden. Voor
  alle duidelijkheid er worden geen verdere stappen gezet zonder jouw toestemming.
  Tenslotte kan de vertrouwenscontactpersoon bemiddelen bij vervolgstappen binnen de vereniging.
  Het moet duidelijk zijn dat de vertrouwenscontactpersoon een eerste en vooral veilig aanspreekpunt voor jou
  is.


  Wij hopen dat met de invoering van de functie van vertrouwenscontactpersoon een bijdrage wordt geleverd
  aan een nog veiliger en sportiever sportklimaat binnen HDS.

   

  het bestuur van vvHDS

   

  Flyer : voetballen in een veilige omgeving

   

   

  Zie de regelementen vertrouwenscontactpersoon voor meer informatie