• Beste ouders/verzorgers en senioren,

  Het is een bijzondere tijd nu we allemaal te maken hebben met het corona-virus. Om deze tijd goed door te komen, zullen we met z’n allen de schouders eronder moeten zetten, alleen samen staan we sterk.

  Hoger door samenwerking is juist in deze tijd meer dan ooit van toepassing.

  Het voetballen ligt al ruim 6 weken stil. Gelukkig zijn op 29 april de velden weer opengegaan voor de voetbaltrainingen voor de kinderen tot en met 12 jaar.

  Hopelijk kunnen we binnenkort ook onze oudere jeugd weer op ons mooie sportpark verwelkomen.

  Wij hebben u onlangs laten weten dat HDS financieel stabiel is maar dat de kantine-inkomsten natuurlijk gemist worden. Tegelijkertijd geldt voor ons dat gezondheid boven alles gaat, ook boven het voetbal.

  Laten we daarom uitkijken naar een nieuw en mooi voetbalseizoen.

  De voorbereidingen op het nieuwe seizoen zijn in volle gang. De teamindelingen worden voorbereid evenals de bezetting met leiders en trainers.

  Ook is er in de afgelopen weken hard gewerkt aan de invoering van het vrijwilligersbeleid.

  In februari heb ik u laten weten dat het bestuur besloten heeft om met ingang van het seizoen 2020-2021 vrijwilligersbeleid in te voeren.

  Omdat bij de kantinedienst (bar en keuken) de druk als gevolg van een tekort aan vrijwilligers het grootst is komt de prioriteit in het eerste jaar te liggen bij de kantinedienst.

  Wat zijn de belangrijkste pijlers van het vrijwilligersbeleid voor de kantinedienst? Dat zijn er vier:

  1. Uitgangspunt is dat alle spelende leden (junioren en senioren) een bijdrage leveren aan het vervullen van de kantinediensten op zaterdag en zondag. Naar schatting zullen dit er 3 per jaar zijn.

  2. De kantinediensten op zaterdag worden ingevuld door de ouders/verzorgers van jeugdleden tot en met 16 jaar en door de jeugdspelers van 17 en 18 jaar. Voor de kantinediensten op zondag geldt dat in principe voor de senioren.

  3. Ouders/verzorgers en jeugdleden die al actief zijn als vrijwilliger (trainer, leider, schoonmaakploeg, bestuurskamerdienst) zijn vrijgesteld van de kantinedienst.

  4. Als ouders/verzorgers en spelers ervoor kiezen om geen kantinediensten te doen, betalen zij jaarlijks een bedrag van € 75,=.

  Er is een werkgroep actief met de verdere voorbereiding van het vrijwilligersbeleid. Over de voortgang daarvan ontvangt u binnenkort een nieuw bericht.

  Mocht u willen reageren op dit bericht omtrent het vrijwilligersbeleid, neemt u dan contact op met Aranea Boorsma, vrijwilligerscoördinator HDS, vrijwilligerscoordinator@vvhds.nl.

   

  Met gezonde en sportieve groet,

  namens het bestuur Marco Matthijs

  voorzitter HDS