• Met ingang van komend seizoen krijgen de jeugdtrainers van HDS de beschikking over een nieuw trainingsprogramma. Op voorstel van de Technische Commissie Jeugd heeft het bestuur van HDS besloten om als eerste club in de regio met de VTON-trainingssystematiek te gaan werken. VTON staat voor Voetbaltechnische Ontwikkeling Nederland.

  Waarom een nieuw trainingsprogramma?

  Binnen HDS worden onze teams getraind volgens de KNVB trainingssystematiek. Bij de
  presentatie van het Technisch Beleidsplan 2016-2019 op 1 november 2016 aan de trainers
  en coördinatoren van onze jeugdsecties is de KNVB trainingssystematiek inhoudelijk
  toegelicht. Ter ondersteuning van de uitvoering zijn op een USB-stick de trainingen voor de
  verschillende leeftijdscategorieën opgenomen.
  De afgelopen periode heeft ons geleerd dat het af en toe ondersteunen bij trainingen, het
  gebruik van de USB-stick en het organiseren van bijeenkomsten vanuit het RAC aan de
  jeugdtrainers onvoldoende houvast bieden om hun trainingen op het gewenste kwalitatieve
  niveau te krijgen en houden. Als Technische Commissie Jeugd zijn we dan ook op zoek
  gegaan naar een manier om de kwaliteit van de ondersteuning van onze trainers te
  verbeteren. We hebben daarbij één duidelijk doel voor ogen: komen tot een gelijkgericht
  opleidingsaanbod waarin op een uitdagende en plezierige wijze tegemoet gekomen wordt
  aan de verschillende potentiele kwaliteiten van de spelers en waardoor het niveau van
  voetbal binnen de jeugdafdeling en uiteindelijk de hele vereniging op een hoger plan wordt
  getild. Wij denken dat we in de VTON Voetbalmethode een zeer geschikte methode
  gevonden hebben om voor deze kwaliteitsimpuls te zorgen.

  Wat is VTON?

  VTON is in 2011 gestart met de ontwikkeling van een voetbalmethode voor de jeugd. Eerst
  op papier en sinds 2015 is de methode volledig digitaal beschikbaar. De VTON
  Voetbalmethode biedt een kant-en- klaar trainingsprogramma voor de jeugd van 5 tot 19
  jaar. Het programma biedt trainers de mogelijkheid om vanuit concrete doelstellingen en
  via een jaarplanning met de spelers te werken aan hun technische, tactische, fysieke en
  mentale ontwikkeling. De methode is gebaseerd op een doorlopende leerlijn.

  Waarom VTON?

  VTON heeft als doelstelling dat iedere jeugdspeler met plezier zijn of haar potentieel bereikt.
  Dit sluit prima aan bij de doelstelling van het Technisch Beleidsplan van HDS. Dit is voor de
  Technische Commissie Jeugd de belangrijkste reden geweest om voor VTON te kiezen. Maar
  ook het succes van het gebruik van de methode in de praktijk is voor ons van
  doorslaggevende betekenis geweest. Sinds de start in 2011 maken vele duizenden
  jeugdtrainers in het amateurvoetbal wekelijks en naar tevredenheid en met enthousiasme
  gebruik van de VTON Voetbalmethode. Tenslotte is een niet onbelangrijk argument geweest
  dat de VTON-methodiek toegankelijk is voor alle trainers. Dus niet alleen de meer ervaren
  (selectie)trainers zijn ermee geholpen, het biedt ook een zeer bruikbaar houvast aan de
  trainers met minder ervaring. Zelfs welwillende ouders met niet meer voetbalervaring dan
  "wel eens een hele wedstrijd gezien op tv" kunnen zonder veel moeite in korte tijd, met
  weinig voorbereiding een zeer gedegen training verzorgen.

  Hoe werkt VTON?

  VTON biedt niet alleen een uitgekiend en kant- en-klaar trainingsprogramma , het wordt de
  jeugdtrainers met een handige app ook op een zeer praktische en heldere wijze aangeboden.
  Trainers die werken met de app volgen een jaarplanning voor de trainingen van hun team. De
  trainingen zijn precies afgestemd op de leeftijd en vaardigheid van de teams. De methode biedt
  ondersteuning aan de trainers met behulp van tips, animaties van de organisatie op het veld én
  filmpjes van verschillende voetbalhandelingen (kappen, schijnbewegingen, etc.) Met behulp van
  telefoon en tablet is elke training digitaal beschikbaar voor de trainer. Ook de spelers krijgen
  tweewekelijks het oefenmateriaal via hun telefoon aangeboden, zodat zij ook zelf in hun
  eigen tijd kunnen oefenen.

  Wat biedt HDS nog meer?

  De Technische Jeugdcommissie heeft ervoor gekozen om het gebruik en de toepassing het
  VTON-trainingsprogramma te laten ondersteunen door Jan Kees van de Woerdt (komend
  jaar de nieuwe trainer van de JO19-1 en ook verbonden aan de Voetbaltechniekschool
  Langbroek). Die ondersteuning zal plaatsvinden tijdens de reguliere trainingen van de teams
  en via een aantal extra te organiseren avonden. Nadruk komt daarbij te liggen op coaching
  bij zaken als omgang met de groep, omgang met weerstanden en punten op de i bij het
  aanleren van vaardigheden.
  Wat levert dit alles op?
  Uit ervaringen van andere clubs blijkt dat spelers én trainers de VTON trainingen erg waarderen. De
  ervaring leert dat spelers met plezier trainen en zich ‘spelenderwijs’ ontwikkelen. De app is voor de
  trainers een heel geschikt praktisch hulpmiddel. Trainers hoeven zich minder zorgen te maken over
  de inhoud van de training, maar kunnen zich richten op het coachen. Doordat alle trainers met
  dezelfde methode werken zijn visie, leerlijn en planning centraal geregeld. Daardoor is er continuïteit
  ook als trainers zich afwisselen.
  Kennismaken met VTON?
  Voordat we in het nieuwe seizoen met de nieuwe trainingsmethode aan de slag gaan, wordt er in de
  kantine van HDS een speciale kick-off voor alle jeugdtrainers bij HDS georganiseerd. Over de exacte
  datum zullen de trainers en leiders nog worden geïnformeerd. Op het programma dat verzorgd
  wordt door de Technische Commissie Jeugd in samenwerking met VTON staan een presentatie van
  de VTON-methodiek, een VTON-demonstratietraining op het veld, het inloggen op de VTON-
  app en het wegwijs maken in het gebruik daarvan in de praktijk. Wij kunnen ons voorstellen
  dat je nu al wat meer over VTON wilt weten. Daarom adviseren we je om de site van VTON te
  raadplegen. Met name de voorbeeldtrainingen bieden handzame informatie over hoe VTON in de
  praktijk werkt.

  Mocht er al iemand zijn die hierdoor zo enthousiast is geworden dat hij/zij volgend jaar een team
  wil gaan trainen, neem dan contact op met Michel Lankhaar (06-83521398) of Ron Stoffer
  (0651556031).

  Met sportieve groet,
  namens de Technische Commissie Jeugd
  Michel Lankhaar en Ron Stoffer